FLORJANOVA MAŠA IN SLAVNOSTNI PREVZEM TER BLAGOSLOV NOVEGA VOZILA

Ob prazniku svetega Florjana, zavetnika gasilcev, se gasilke in gasilci PGD Ježica vsako leto udeležimo svete maše in se ob tej priložnosti spomnimo tudi na vse pokojne gasilke in gasilce.

Tako smo se zbrali tudi to nedeljo, 6. 5. 2018, ki pa ni bila samo Florjanova nedelja, ampak smo ob tej priložnosti uradno prevzeli tudi novo gasilsko vozilo GVM-1 in ga tudi blagoslovili.

Začeli smo s sveto mašo v cerkvi na Ježici. Po končani sveti maši smo se zbrali pred gasilskim domom in pričeli s slovesnostjo prevzema gasilskega vozila, ki ga je otvoril citrar Florjan Šinkovec. Uradna povezovalka programa je bila naša članica Helena Kermavner, ki je pozdravila vse prisotne in k nagovoru povabila predsednico PGD Ježica Janjo Juršič, ki je prisotne seznanila z osnovnimi podatki vozila in namenom, zakaj je društvo dobilo to vozilo. Sledila sta kratka nagovora predsednika Gasilske zveze Ljubljana Matjaža Šušteršiča in predstavnika Četrtne skupnosti Posavje Mihe Novaka.

Po obeh nagovorih je sledil prevzem vozila in predaja ključev. Matjaž Kokalj, predstavnik Mestne občine Ljubljana Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je ključe predal namestniku poveljnika PGD Ježica Blažu Dečmanu. Blaž se je za predane ključe zahvalil in jih predal skrbniku vozila Petru Bertonclju, ki se je prav tako zahvalil in obljubil, da bo z vozilom vestno in skrbno ravnal ter ga vzdrževal. Ker je gasilstvo nevarno in zahtevno delo, je vozilo blagoslovil tudi župnik Anton Perčič. Po zaključeni slovesnosti so se zbrani po družili še ob manjši pogostitvi.